Train & Vessel Traffic Schedule

Train Schedule

ETA Train Cars
2022-06-2772200025
2022-06-27U2206147
2022-06-28I22068116
2022-06-2972200291
2022-06-29H2201930
2022-06-3072200183
2022-06-30I22516116
2022-06-30S22029116
2022-07-01Y22047209
Last updated: June 30, 2022 2:06 am

Vessel Schedule

ETA Vessel Tonnes
2022-06-25GAS STELLA44000
2022-06-27GOLDEN ASO72000
2022-06-30CAPE SASANQUA84000
2022-07-02DARYA SHANTI70000
2022-07-06HARAMACHI MARU82000
2022-07-08BERGE NANTONG44000
2022-07-10SEAGEM20000
2022-07-12CERAFINA60000
2022-07-14GOLDEN BEHIKE54000
2022-07-15CL YANGZHOU75000
Last updated: June 30, 2022 2:06 am
Copyright© 2022 Trigon. All Right Reserved
Terms of UseDisclaimerPrivacySite map